Blanketter

Nem og sikker adgang til elektronisk behandling af dokumenter

Neden for finder du genveje til de mest brugte blanketter.

Tilbud på  pensionsordning

Tilbud på SU-pension
Ansøgning om pension
Ansøgning om børnepension 
Begunstigelseserklæring til gruppelivssum ved død (via Forenede Gruppeliv)
Ansøgning om udbetaling ved visse kritiske sygdomme (via Forenede Gruppeliv)
Palfritagelse (Fritagelse for at indeholde og indbetalte pensionsafkastskat)
Pensionserklæring for medlemmer bosiddende i udlandet
Oplys TIN-nummer

Skal du anmelde en tand- eller personskade skal du sende anmeldelsen til Codan.

Blanket til anmeldelse af personskade finder du her

Blanket til anmeldelse af tandskade finder du her

Nedenstående blanketter kan du sende til os elektronisk. Det kan du gøre her.