Sundhedsforsikring

Med en sundhedsforsikring får du hurtigt hjælp på et privathospital i store kvalitetssikrede netværk i Norden og Tyskland, hvis du bliver syg eller kommer til skade. 

Sundhedsforsikringen dækker udgifter til undersøgelse, behandling, genoptræning og psykologisk krisehjælp.

Nedenstående priser for sundhedsforsikringen er gældende i 2017.

  Virksomhedsordning Privat ordning
Grunddækning Inkl. Inkl.
Fysiske behandlinger Inkl. Inkl.
Psykologhjælp Inkl. Inkl.
I alt pr. medarbejder pr. år 1.836 kr. 1.839 kr.

                     

Hvad dækker sundhedsforsikringen

Grunddækningen indeholder:

 • forundersøgelse
 • operation
 • genoptræning
 • efterkontrol
 • second opinion
 • smerteudredning
 • allergiudredning
 • liggende transport
 • medicin under indlæggelse
 • psykiater
 • akut krisehjælp. 

Fysiske behandlinger

Fysioterapi/kiropraktik/akupunktur/zoneterapi - fx ved:

 • skuldersmerter
 • rygsmerter
 • knæsmerter. 

Psykologhjælp

Fx ved:

 • stress
 • depression
 • personlig krise.

Hvad dækker sundhedsforsikringen ikke

Forsikringen dækker ikke udgifter til fx:

 • graviditet, fødsel og efterbehandling
 • kosmetiske operationer eller synskorrektioner
 • organtransplantation eller dialysebehandling.

Der kan i øvrigt være forhold omkring forudbestående lidelser og kroniske sygdomme, som ikke er dækket.

En fyldestgørende liste over, hvad forsikringen ikke dækker, fremgår af forsikringsbetingelserne.