Depotrente for 2015 på 5,9 %

Langt størstedelen af DIP's nuværende medlemmer er omfattet af Regulatv 3, mens medlemmer optaget efter 1. januar 2011 er omfattet af Regulatv 4. Depotrenten fastsættes ud fra de realiserede afkast over de seneste fem år og størrelsen af DIP's reserver.

Depotrenter før skat 2011-15

2011 2012 2013 2014 2015
Depotrente 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,30 % 5,90 %