Alderspension

Når du går på pension, får du udbetalt alderspension hver måned, så længe du lever. Udbetalingen bliver beskattet som personlig indkomst.

Ønsker du en gradvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, har du mulighed for at vælge delpensionering.

Du kan også vælge en gradvis udbetaling af din pension, selvom du ikke længere er aktiv på arbejdsmarkedet. På den måde kan du optimere din indkomstprofil, hvis du fx har flere pensionsordninger, eller du kan hindre en eventuel modregning i efterløn mm.

Dine børn kan være berettigede til børnepension, samtidig med du begynder at få udbetalt alderspension.

Hvornår kan alderspensionen udbetales?

Du kan få pensionen udbetalt, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før den 1. maj 2007.

Er du omfattet af Regulativ 1, så vær opmærksom på ugiftetillæg.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan pensionen udbetales, fem år før du kan gå på folkepension. 

Du kan gå på delpension:

  • hvis du er fyldt 60 år/fem år før du kan gå på folkepension
  • hvis din arbejdstid er nedsat med mindst 25 %
  • hvis du ikke er berettiget til invalidepension.

Din delpension svarer til den procent, du er gået ned i arbejdstid. Du får altså 25 % i delpension, hvis du har nedsat arbejdstiden med 25 %.