Gruppeforsikring

DIP har tegnet en gruppeforsikring, der kommer til udbetaling ved død, tab af erhvervsevne, visse kritiske sygdomme og ulykke.

Gruppeforsikringen er en etårig forsikring. Bestyrelsen fastsætter gruppeforsikringen og præmien årligt. I 2017 udgør præmien 1.754 årligt. Den bliver betalt gennem bonus. DIP opgiver hvert år præmien til SKAT for hvert enkelt medlem. Præmien er skattepligtig indkomst.

Forsikringen omfatter medlemmer under 67 år, der opfylder en af følgende betingelser:

  • du indbetaler til pensionsordningen og er ikke er omfattet af bestemmelserne om pension med høj opsparing
  • du er omfattet af bidragsfri dækning
  • du får udbetalt alderspension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
  • du er fyldt 60 år ved overgang til hvilende medlemskab.

Er du omfattet af Regulativ 4, kan du som ikke-offentlig ansat vælge gruppeforsikringen fra.

GRUPPEFORSIKRINGEN OMFATTER FØLGENDE DÆKNINGER:

Dødsfaldssum

Dødsfaldssummen udbetales til de(n) begunstigede.

Den kommer til udbetaling, hvis du dør, inden du fylder 67 år. Udbetalingen er skattefri, men der skal betales en boafgift, hvis udbetalingen sker til andre end din ægtefælle eller registrerede partner.

Dødsfaldssummen oprettes altid med standardbegunstigelsen ”nærmeste pårørende”.  

Størrelsen af dødsfaldssummen afhænger af, hvor gammel du er, når du dør.

Begunstigelseserklæring til dødsfaldssum

Skat og afgift

Ulykkesforsikring

I tilfælde af ulykke kan du få udbetalt op til 800.000 kr., hvis du er under 67 år. Udbetalingen er skattefri. 

Ved et ulykkestilfælde forstås en pludselig hændelse, der forårsager personskade. Udbetalingens størrelse afhænger af skadesgraden (méngraden).

Pjecen "Gruppeforsikring" indeholder en komplet liste over de skader, som er omfattet af ulykkesforsikringen.

Forsikringen dækker også tandskader, som er opstået ved sammenbidning og tygning, hvis skaden skyldes et påvist fremmedlegeme i maden.

Anmeldelse af skade
Du skal anmelde skaden til Tryg Forsikring, hvis du har været ude for et ulykkestilfælde eller har fået en tandskade. Policenummeret er 882-20412. Ring på telefon 70 33 25 25, eller download en skadesanmeldelse. 

Invalidesum

Udbetaling af invalidesummen er skattefri.

På Regulativ 4 kan invalidesummen udbetales, hvis du får tilkendt offentlig førtidspension, inden du fylder 60 år.

På Regulativ 1, 2 og 3 kan invalidesummen udbetales, hvis du bliver tilkendt invalidepension, inden du fylder 60 år, fordi din erhvervsevne er varigt nedsat med 2/3.

Størrelsen af invalidesummen afhænger af, hvor gammel du er, når du får tilkendt invalidepension. 

Medlemmer, der modtager invalidesum, er også berettigede til invalidepension, og deres børn er berettigede til eventuel børnepension.

Skyldes invaliditeten en ulykke, kan du også være berettiget til erstatning fra ulykkesforsikringen. 

Sum ved visse kritiske sygdomme

Rammes du af en af de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen, inden du fylder 60 år, får du udbetalt 150.000 kr. Mellem 60 og 67 år er beløbet 100.000 kr. Udbetalingen er skattefri.

Følgende sygdomme er eksempler på visse kritiske sygdomme:

  • ondartede kræftformer
  • blodprop i hjertet
  • bypassoperation
  • slagtilfælde.

Pjecen "Gruppeforsikring" indeholder en komplet liste over de kritiske sygdomme, som er omfattet af forsikringen.

Det er en betingelse for udbetaling, at sygdommen diagnosticeres i forsikringstiden.

Den 1. januar 2009 er udløbet for dækningen ændret fra 60 til 67 år. Det betyder, at hvis du efter 60 år og frem til den 1. januar 2009 har fået diagnosticeret en sygdom, vil du ikke være berettiget til udbetaling for denne sygdom. Får du derimod efter den 1. januar 2009 diagnosticeret en sygdom, som opfylder betingelserne for udbetaling, vil du være berettiget til udbetaling for den - forudsat at du er omfattet af gruppeforsikringen på det pågældende tidspunkt.