Regulativ 4

Grundpakke:

 • Alderspension
 • Invalidepension 
 • Gruppeforsikring
 • Børnepension

For ikke-offentligt ansatte er invalide- og børnepension samt gruppeforsikring valgfri.

Tilvalg:

 • Invalidepension
 • Midlertidig invalidepension
 • Ægtefælle- eller samleverpension
 • Depotsikring
 • Ratepension
 • Aldersforsikring
 • Børnepension
 • Gruppeforsikring
 • Sundhedsforsikring
 • Supplerende gruppeforsikring
 • Pensionsbank (Unitlink) gennem Lægernes Pensionsbank

Regulativ 4 og Forsikringsbetingelser til Regulativ 4

Er jeg omfattet af pension med høj opsparing?

Du er omfattet af pension med høj opsparing:

 • hvis du er ansat i flexjob, skånejob eller lignende
 • hvis DIP gør en klausul gældende
 • hvis du selv vælger at lade hele eller en del af dit bidrag gå til ordningen.

Pensionen omfatter:

 • Livsvarig alderspension
 • Valgfri invalidepension
 • Børnepension - gælder kun for obligatoriske medlemmer i offentlig ansættelse.

Hvem er dækket af gruppeforsikringen?

Alle betalende medlemmer, som ikke er omfattet af regulativernes bestemmelser om Pension med høj opsparing, er dækket af gruppeforsikringen.

Derudover dækker gruppeforsikringen medlemmer:

 • der er bidragsfrit dækket
 • der er overgået til aktuel egenpension uden forinden at være overgået til hvilende medlemskab
 • der efter det 60. år overgår til hvilende medlemskab.

Ophør af dækningen
Dødsfalds-, visse kritiske sygdomme- og ulykkesforsikringen ophører senest ved udgangen af den måned, hvor du fylder 67 år, mens dækningen ved invaliditet ophører ved udgangen af den måned, hvor du fylder 60 år.

Ulykkesforsikringen udbetales ikke, hvis ulykken er forsætlig, skyldes grov uagtsomhed, beruselse, påvirkning af narkotika eller lignende.

Forsikringerne ophører, hvis du overgår til hvilende medlemskab, før du fylder 60 år, eller hvis du udtræder af DIP.

Gruppeforsikringen dækker ikke ved aktiv deltagelse i krig eller lignende.