Supplerende gruppeforsikring

Med supplerende gruppeforsikring kan du tilkøbe yderligere dækning ved død og kritisk sygdom, se tabellen nedenfor:

Dækning og pris Valg1 Valg 2 Valg 3 Valg 4

Dødsfaldsdækning

fast beløb indtil alder 68

500.000 kr.  1.000.000 kr. 1.500.000 kr.  1.800.000 kr.

Kvartårlig 2018-pris

287 kr. 574 kr. 861 kr. 1.034 kr.

Dødsfaldsdækning og kritisk sygdom

faste beløb indtil alder 68

500.000 kr. +

150.000 kr. 

1.000.000 kr. +

200.000 kr. 

1.500.000 kr. +

250.000 kr. 

1.800.000 kr. +

300.000 kr. 

Kvartårlig 2018-pris

550 kr. 924 kr. 1.299 kr. 1.559 kr.

For den supplerende gruppeforsikring gælder følgende:

  • Du er omfattet af DIP’s gruppeforsikring
  • Du kan tilkøbe moduler med enten dødsfaldsdækning eller dødsfaldsdækning og kritisk sygdom 
  • Du betaler præmien for den supplerende gruppeforsikring direkte til FG, og altså ikke via de eventuelle pensionsbidrag du indbetaler til DIP
  • FG opkræver præmien kvartårligt
  • FG vil kræve tilfredsstillende helbredsoplysninger ved tilkøb af supplerende dækning
  • Præmien er ikke fradragsberettiget
  • Forsikringen er skattefri
  • Når du ikke længere er omfattet af DIP’s gruppeforsikring herunder ved udtrædelse af DIP, ophører den supplerende gruppeforsikring.

Du kan læse mere om vilkårene for supplerende gruppeforsikring her

Køb din supplerende gruppeforsikring her