Ugiftetillæg

Du får et ugiftetillæg til din pension, når du går på pension:

  • hvis du er omfattet af Regulativ 1
  • hvis du er ugift på pensioneringstidspunktet
  • hvis du ikke har en frasepareret eller fraskilt ægtefælle med ret til ægtefællepension.

Ugiftetillægget er en kompensation for, at du har betalt til en ægtefællepension, som aldrig vil komme til udbetaling.

Tillægget udgør på 25 % af alders- eller invalidepensionen.

Forhøjelsen omfatter ikke en eventuel børnepension.