Afkast

DIP månedsrapport for marts

ÅTD-afkastet i DIP lå den 28. marts på -1,2 %, et fald på 0,9 %-point i forhold til ultimo februar.

Det negative afkast i marts måned skyldes et yderligere fald på de globale aktiemarkeder, som faldt med lidt over 3 %, svarende til et negativt afkastbidrag på ca. -1,2 %-point. Faldet blev affødt af en forøget risiko for en handelskrig mellem USA og Kina, og det blev også afspejlet i udviklingen på de regionale aktiemarkeder, idet amerikanske og Emerging Markets aktier faldt lidt mere end europæiske og danske aktier.

Nervøse investorer søgte ly via køb af obligationer, og det nød obligationsporteføljen godt af, idet den bidrog med et positivt afkastbidrag i omegnen af 0,2 %-point. I den forbindelse er det værd at bemærke, at danske obligationer - statsobligationer, indeksobligationer og realkreditobligationer – over en bred kam gav et væsentligt højere afkast end udenlandske statsobligationer fra Tyskland, Storbritannien og USA.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

Samlet afkast og formuefordeling pr. 28. marts 2018

Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.