Afkast

DIP månedsrapport for maj

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. maj på 1,0 %, hvilket er en stigning på 1,1 %-point i forhold til ultimo april.

Månedens afkast blev skabt af stigninger på de globale aktiemarkeder samt et positivt bidrag fra både reale aktiver og obligationsporteføljen. Kreditobligationer oplevede en smule modvind og bidrog svagt negativt til det samlede resultat.

I USA dannede de højere amerikanske renteniveauer kombineret med solide økonomiske nøgletal grundlag for et positivt bidrag fra dollarnominerede aktiver, idet dollaren blev styrket over for toneangivende valutaer. Dog skabte en yderligere optrapning af handelskrigen mellem EU, Kina og USA i kraft af toldafgiften på stål og aluminium en vis nervøsitet på blandt andet det amerikanske og europæiske aktiemarked.

I Europa har fokus været rettet mod Italien, hvor det lykkedes de to højreorienterede partier Five-Star Movement and the League at forme en koalitionsregering efter hårde politiske forhandlinger om blandt andet fordelingen af centrale ministerposter. Usikkerheden omkring hvordan den nye regering vil tackle forholdet til EU, italiensk finanspolitisk og strukturelle reformer afspejlede sig umiddelbart i en kraftig stigning i italienske statsobligationsrenter. Overordnet set betød den øget politiske usikkerhed i eurozonen, at afkastbidraget forblev beskedent positivt, selvom de europæiske økonomiske nøgletal stadig befinder sig på høje niveauer.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

Samlet afkast og formuefordeling pr. 31. maj 2018

Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.