Afkast

Månedsrapport for november

ÅTD-afkastet i DIP lå den 30. november på 1,0 %, hvilket er en stigning på 1,5 %-point i forhold til ultimo oktober. Alle aktivklasser leverede positive bidrag til månedens samlede afkast, men især aktier og reale aktiver udgjorde en betragtelig del af porteføljens solide performance. DIP fastholdt overvægten i aktier, hvilket viste sig at være den rigtige beslutning, selvom måneden bød på en del rutsjeture.

I USA startede måneden ud med det amerikanske midtvejsvalg, hvor resultatet blev en splittet Kongres. Demokraterne opnåede et flertal i Repræsentanternes Hus, mens republikanerne fastholdt Senatet med et øget flertal. Da valgets udfald var i tråd med markedets forventninger, forblev reaktionen på de finansielle markeder moderat. Fremadrettet kan det dog vise sig vanskeligere at gennemføre regeringens politik med en delt kongres, hvilket kan lægge en dæmper på aktiemarkedet.

Nervøsiteten steg på de finansielle markeder, og særligt usikkerheden om handelskrigen mellem USA og Kina afstedkom løftede øjenbryn hos investorerne. Risikoappetitten er ikke så høj som tidligere, og flere indikatorer peger på mere volatile markeder. Det er dog for tidligt at spå om, hvorvidt der venter en større korrektion i horisonten, men konjunkturcyklen er meget fremskreden, og mange markedsdeltagere er så småt begyndt at tage stikkene hjem.

Vender man blikket mod de økonomiske nøgletal, befinder amerikansk økonomi sig fortsat på solid kurs, hvilket burde generere et gunstigt investeringsmiljø for fx aktier, dog med følgeeffekter fra et højere renteniveau. Inflationen i USA nåede et niveau på 2,5 % (y/y), hvilket dog til dels reflekterede en midlertidig stigning i olieprisen. Den amerikanske centralbank var ude med forskellige meldinger om retningen for pengepolitikken, og markedet venter nu kun en lille yderligere stramning over det kommende år.

I Europa skuffede estimatet for BNP-vækst i 3. kvartal, hvor vækstraten forblev 1,7 % (y/y). Den aftagende økonomiske aktivitet blev også afspejlet i faldende tillidsindikatorer for service og fremstilling. Dermed ser det mere vanskeligt ud for den europæiske centralbank at hæve inflationsniveauet ydereligere. Centralbanken forventer at kunne afslutte sit obligationsopkøb ved årets udgang. Det ser ud til at have lange udsigter, før ECB går i gang med at hæve styringsrenten.

 

  

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.