Afkast

Månedsrapport for januar

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. januar på 3,2 %.

Efter finansmarkederne sluttede året med en mindre korrektion, har starten på 2019 været anderledes gunstig for de mere risikobetonede aktiver. Samtlige af porteføljens aktivklasser leverede et solidt afkast, men især aktiemarkedet gjorde comeback og leverede et afkastbidrag på 2,82 %-point.

Starten på regnskabssæsonen i USA har budt på vækst- og indtjeningsrater, som har overgået markedsforventningerne, hvilket har skabt momentum i aktiemarkedet. Optimismen var også at spore på de europæiske aktiemarkeder, efter amerikansk økonomi leverede økonomiske nøgetal i konsensus med markedsforventningerne. Desuden har udsigten til en konfliktløsning på handelsområdet mellem USA og Kina mindsket risikoen for yderligere væksthæmmende konsekvenser.

Frygten for recession eller en større korrektion faldt også blandt internationale investorer, efter både den amerikanske (FED) og europæiske (ECB) centralbank har signaleret en mere forsigtig stemning af pengepolitiken. FED’s udmeldinger om en mere fleksibel tilgang til kommende renteforhøjelser kom i kølvandet på stærke nøgletal fra den amerikanske jobskabelse samt lønvækst, der så længe inflationsniveauet er under kontrol, potientelt kan booste vækst- og tillidsindikatorer. En pause fra amerikanske renteforhøjelser svækkede midlertidigt dollaren, hvilket gav lidt luft til Emerging Market økonomierne, som blev afspejlet i aktiestigninger.

    

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.