Afkast

Månedsrapport for marts

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. marts på 5,5 %, hvilket er en stigning på 1,1 %-point i forhold til ultimo februar.

Porteføljens aktivklasser leverede alle et positivt afkastbidrag, men igen skal månedens afkast primært tilskrives stigninger på aktiemarkederne. Udviklingen har understøttet den taktiske overvægt af aktier i porteføljen, hvilket har bidraget til solid performance og et 0,8 %-point afkastbidrag.

Ser man på konjunktursituationen, peger de økonomiske og finansielle data stadig i flere retninger. De økonomiske nøgletal fra blandt andet kinesisk fremstilling har givet anledning til en øget global optimisme, imens erhvervstilliden i Europa fortsat er på nedadgående kurs. Derudover har det politiske virvar omkring Brexit-forhandlingerne heller ikke understøttet investorernes risikovillighed i Europa. Dog ser det ud til, at konsekvenserne af den politiske støj fortsat kun udgør en regional risiko.

På den anden side har finansmarkederne fastholdt momentum. Specielt amerikanske og globale aktiekurser har leveret pæne stigninger igennem årets tre først måneder. Markedet holder først og fremmest øje med udmeldingerne fra centralbankerne, der efter reviderede vækstprognoser har signaleret, at lempelige pengepolitiske tiltag fortsat vil være en del af dagsordenen. Den Europæiske Centralbank har i forlængelse af den amerikanske centralbank valgt at udskyde eventuelle renteforhøjelser og ydermere introduceret et nyt låneprogram til bankerne, der har til formål at understøtte og opretholde vækstpotentialitet.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.