Afkast

DIP månedsrapport for januar

ÅTD-afkastet i DIP lå den 31. januar på 0,8 %.

Resultatet er skabt via et højt afkast på børsnoterede aktier, som steg ca. 3 %, understøttet af robuste nøgletal for den globale økonomi, en høj indtjeningsvækst i virksomhederne samt en historisk lav realiseret volatilitet.

I USA er virksomhederne i gang med at rapportere regnskaber for 4. kvartal. I skrivende stund har ca. 40 % af virksomhederne rapporteret, og hovedbudskabet er, at regnskaberne generelt har overrasket meget positivt.

Obligationerne havde til gengæld en svær måned, idet stort set alle obligationsrenter på tværs af regioner steg i januar, og dermed var der ”ingen steder” at gemme sig. Det betød, at der var tab på alle udenlandske statsobligationer, uanset om de var tyske, amerikanske eller engelske. Det samme gjaldt for alle typer af danske obligationer -  statsobligationer, indeksobligationer og danske realkreditobligationer.  Samlet tabte obligationer ca. 0,8 %. 

Rentestigningerne var primært en afspejling af den positive vækstfremgang, idet den var drevet af en stigning i realrente og i mindre grad som følge af stigende inflationsforventninger. 

* Afkastet er inkl. omkostninger.

Samlet afkast og formuefordeling pr. 31. januar 2018

Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.