Afkast

Månedsrapport for april 2019

ÅTD-afkastet i DIP lå den 30. april på 6,9 %, hvilket var en stigning på 1,4 %-point i forhold til ultimo marts. Afkastbidraget over måneden var igen højest for aktier, som steg ca. 3 %, men også kreditobligationer bidrog positivt med en stigning på ca. 0,6 %. Efter i årets første kvartal at være overvægtet på aktiesiden lå pensionskassen i april nogenlunde neutralt i forhold det strategiske benchmark. Dette betød også, at pensionskassen har reduceret risikoforbruget og dermed p.t. er mindre eksponerede i forhold til fx pludselige aktiekursfald.

Generelt skuffede de amerikanske nøgletal over måneden, mens de europæiske nøgletal overordnet var en tand bedre, end markedet forventede. Centralbankerne leverede ikke nogen store overraskelser, og den finansielle usikkerhed – målt ved prisen på fremtidig volatilitet – var lav. Investorerne omsatte dette til en moderat positiv stemning, som sendte aktierne yderligere op.

Aktiemarkedet har i 2019 været meget positivt og leveret store kursstigninger efter en turbulent afslutning på 2018. Den amerikanske centralbank er gået på hold i forhold til yderligere rentestigninger, og også den europæiske centralbank har lovet lave renter, så længe øjet rækker. Årsagerne er primært svagere vækstudsigter og stadig lave inflationsudsigter. Frygten for voldsomme skadevirkninger fra den globale handelskrig er aftaget, men risikoen for at dette kan blusse op igen er stadig til stede. Fra at være et stort tema i starten af året med mulighed for betydelig markedspåvirkning, er Brexit væk fra mange investorers radarer– i hvert fald for nu. 

Fremadrettet er der stadig mulighed for at skabe et fornuftigt afkast set i forhold til den finansielle risiko. Til trods for at konjunkturcyklen er særdeles fremskreden, fordrer de økonomiske og finansielle forhold fortsat et moderat attraktivt miljø for både aktier og kredit. Obligationer ventes fortsat ikke at give noget nævneværdigt i afkast, men er stadig en vigtig komponent i en veldiversificeret portefølje som sikkerhed mod store aktiekursfald. Såfremt de finansielle markeder kommer ind i en negativ periode, hvor investeringsmuligheder med forventede attraktive afkast/risiko-forhold opstår, har pensionskassen tilpas med tørt krudt til at udnytte dette.

* Afkastet er inkl. omkostninger.

 Afkastet bliver opdateret senest den 10.  bankdag i hver måned.