Investeringspuljer

På Regulativ 4 kan du vælge mellem tre investeringspuljer, for de midler du har placeret på rate-, kapitalpension og aldersforsikring. Nedenfor er angivet tre investeringspuljers risikoprofiler.  

PULJE OBLIGATIONSMAX DIP VÆLGER
STRATEGISK BENCHMARK
AKTIEMAX

Obligationer

70 %

24 %

0 %

Aktier

10 %

40 %

100 %

Kreditobligationer

10 %

18 %

0 %

Reale aktiver

10 %

18 %

0 %DE TRE INVESTERINGSPULJER

Aktiemax

Aktiemax indeholder 100 % aktier, der giver store udsving i afkastet både på helt kort sigt og fra år til år. 

DIP Vælger

DIP Vælger følger den til enhver tid gældende investeringspolitik og har således en dynamisk risikoprofil.

Obligationsmax

Obligationsmax har en fast høj andel på 70 % investeret i "sikre obligationer" og kun 30 % i "risikobehæftede aktiver". Denne aktivsammensætning er fast.