Puljeafkast

Månedsafkast på puljer ultimo juli 2019

Aktiemax:

     

             1,0 %

DIP Vælger:

             0,5 %

Obligationsmax:

           -0,1 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo juli 2019

Aktiemax:

     

        15,2 %

DIP Vælger:

       

          7,7 %

Obligationsmax:

          2,5 %