Puljeafkast

 

Månedsafkast på puljer ultimo maj 2018

Aktiemax:

     

             0,7 %

DIP Vælger:

             1,1 %

Obligationsmax:

             0,9 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo maj 2018

Aktiemax:

     

        0,1 %

DIP Vælger:

       

        1,0 %

Obligationsmax:

        0,8 %