Puljeafkast

Månedsafkast på puljer ultimo maj 2019

Aktiemax:

     

          -4,7 %

DIP Vælger:

          -1,6 %

Obligationsmax:

          -0,1 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo maj 2019

Aktiemax:

     

          9,4 %

DIP Vælger:

       

          5,2 %

Obligationsmax:

          2,0 %