Puljeafkast

Månedsafkast på puljer ultimo september 2018

Aktiemax:

     

             0,0 %

DIP Vælger:

           -0,1 %

Obligationsmax:

           -0,3 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo september 2018

Aktiemax:

     

        2,4 %

DIP Vælger:

       

        2,2 %

Obligationsmax:

        1,1 %