Puljeafkast

Månedsafkast på puljer ultimo september 2019

Aktiemax:

     

             2,0 %

DIP Vælger:

             0,8 %

Obligationsmax:

             0,1 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo september 2019

Aktiemax:

     

        15,3 %

DIP Vælger:

       

          8,0 %

Obligationsmax:

          2,5 %