Puljeafkast

Månedsafkast på puljer ultimo oktober 2019

Aktiemax:

     

             1,1 %

DIP Vælger:

             0,5 %

Obligationsmax:

             0,2 %


ÅTD-afkast på puljer ultimo oktober 2019

Aktiemax:

     

        16,5 %

DIP Vælger:

       

          8,5 %

Obligationsmax:

          2,7 %