Tilskrivning af afkast på pensioner med markedsrente

Følgende er gældende ved tilskrivning af afkast på markedsrenter.

  • Afkastet på markedsrenter tilskrives månedsvis bagud.
  • I markedsrenteordningerne er indregnet en årlig forhåndsforrentning på 4,5 %, som tilskrives månedsvis med 0,37 %.
  • Når afkastet for en måned kendes, korrigeres der positivt eller negativt i forhold til forhåndsforretningen. Korrektionen sker i den efterfølgende måned.
  • Det betyder, at korrektionen sker med en måneds forskydning, så afkastet for fx december måned først korrigeres i januar måned året efter.