Sammensætning af investeringspuljer

%MCEPASTEBIN%

Nedenstående sammensætning af investeringspuljer er gældende fra 31. december 2016. 

  

DIP Vælger følger den til enhver tid gældende investeringspolitik og har således en dynamisk risikoprofil.