Udbetalingsprofiler markedsrente

Usikkerhed på udvikling ved udbetaling af ratepension

I DIP er din ratepension investeret i en investeringspulje. Det betyder, at både positivt og negativt afkast tilskrives månedsvis, og at din opsparing både kan stige eller falde. Dette gælder også, mens du får din ratepension udbetalt. Størrelsen på din udbetalte pension vil altså stige og falde afhængigt af, hvilket afkast der løbende tilskrives.

Læs mere her