Lejligheder

 

Overgang til Findbolig.nu

- skriv dig op til lejligheder på Findbolig.nu

Du skal nu skrive dig på venteliste til vores lejligheder på Findbolig.nu

Du har mulighed for at skrive dig op til præcis de lejligheder, du er interesseret i. Samtidig får du et samlet og bedre overblik over dine opskrivninger, og du kan tilføje og fjerne lejligheder, hvis dine behov ændrer sig. 

Overgangen til Findbolig.nu har naturligvis ikke indflydelse på din anciennitet - overgangen til det nye system er udelukkende en forbedret service.

DIP's bestyrelse har fastsat tildelingsregler for DIP's lejligheder, som tildeles efter anciennitet. Retten til en lejlighed er en personlig ret, der ikke kan overdrages (fremlejes/ lånes) til familiemedlemmer eller andre. Hvis det bliver konstateret, at et medlem ikke overholder reglerne, vil der blive grebet ind omgående.

Der er folkeregisterpligt på DIP's lejligheder.

Anciennitetsprincip

Ledige lejligheder i DIP's ejendomme eller i ejendomme, hvor DIP har anvisningsret, tildeles efter et anciennitetsprincip, hvor ancienniteten svarer til bidragsperiodens længde. Medlemmer, som er bidragsfrit dækket, betragtes som betalende medlemmer.

Pensionerede medlemmer optjener yderligere anciennitet svarende til pensionistperiodens længde.

Hvilende medlemmer optjener ikke anciennitet.

Er du i tvivl om din anciennitet, skal du rette henvendelse til DIP. Alle spørgsmål, der drejer sig om fremvisning/vedligeholdelse/praktiske ting og spørgsmål om lejemålet i øvrigt, skal stiles til administrator eller vicevært.

Praktiske spørgsmål som lejer af en DIP lejlighed

Dit medlemskab af DIP er kun en betingelse, når du flytter ind i lejemålet. DIP hverken kan eller vil smide dig ud, såfremt du ikke længere er medlem af pensionskassen af den ene eller anden årsag. Du kan også lade de penge, som du har indbetalt, stå hos DIP, og du vil fortsat kunne søge lejlighed på din anciennitet (din bidragsperiode).

Hvis du bor i en DIP-lejlighed og ønsker at flytte til en anden DIP-lejlighed, så opsiger du din nuværende lejlighed, når du får tildelt den anden lejlighed via DIP. Du har ifølge lejeloven tre måneders opsigelsesvarsel. DIP forsøger at udleje din opsagte lejlighed så hurtigt som muligt, men det kan ikke lade sig gøre hurtigere, end det koster dig minimum to måneders husleje.

Du har ikke mulighed for at prioritere dine ønsker. Det skyldes bl.a., at de ledige lejemål vil blive tilbudt, så hurtigt det er muligt.

Når du har fået tildelt en DIP lejlighed ser din førstegangsbetaling således ud:

  • 3 måneders leje = depositum (ejers sikkerhed for lejemålets stand ved fraflytning).
  • 3 måneders leje = forudbetalt leje (kan bruges som husleje i forbindelse med opsigelse).
  • 1 måneds forudbetalt leje (leje, aconto-varme, antennebidrag, beboerrepræsentationskontingent mv.).

Du vil herefter modtage første opkrævning fra udlejer måneden efter indflytning.

Når du får et boligtilbud

Du skal svare på alle de lejlighedstilbud, du får - enten med et "ja tak" eller "nej tak". Hvis du ikke svarer, vil din profil blive passiv, og du får ikke flere tilbud, før du har genaktiveret din profil. Du kan når som helst genaktivere din profil.

Du kan altid kan gå ind på Findbolig.nu og fortryde dit valg INDEN FOR svarfristen.