Medlemsmøder

I øjenhøjde med medlemmerne

Som medlem af DIP har du mulighed for at deltage i medlemsarrangementer. Vi tager emner op, som er relevante for dig og din pensionsordning. Eksempelvis handlede medlemsmødet i august 2017 om længere levetider, og hvilken betydning det har for medlemmernes pensioner.