Ægtefælle- eller samleverpension

På Regulativ 2, 3 og 4 er ægtefælle- eller samleverpension en valgfri dækning.

Du kan vælge:

  • livsvarig pension, som udbetales, så længe din ægtefælle eller samlever lever
  • 10-årig pension, som udbetales, så længe din ægtefælle eller samlever lever, dog højst 10 år
  • ingen pension til ægtefælle eller samlever.

På Regulativ 1 er den livsvarige ægtefællepension obligatorisk.

Ægtefælle- eller samleverpensionen beskattes som personlig indkomst.

Regulativ 4

Pensionen bliver udbetalt hver måned fra din død og udgør mellem 0 - 60 % (valgfri) af den alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, udgør den mellem 0 - 60 % af den alderspension, du ville have haft ret til.

Regulativ 2 og 3

Pensionen bliver udbetalt hver måned fra din død og udgør 60 % af den alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, udgør den 60 % af den alderspension, du ville have haft ret til.

Regulativ 1

Pensionen bliver udbetalt hver måned fra din død og resten af din ægtefælles liv. Pensionen udgør 60 % af den almindelige alderspension, du senest fik udbetalt. Var du ikke pensioneret på dødstidspunktet, udgør den 60 % af den alderspension, du ville have haft ret til. Hvis du dør, før du er fyldt 65 år, er det 60 % af alderspensionen ved alder 65.