Alderssum

Er du, eller har du været omfattet af Regulativ 1, 2 eller 3, kan du have mulighed for at få en del af din alderspension udbetalt som et engangsbeløb. Det kaldes en alderssum. Til gengæld bliver din månedlige alderspension reduceret tilsvarende. 

Hvornår kan alderssummen udbetales?

Du kan tidligst få udbetalt en alderssum, når du fylder 60 år og senest samtidig med alderspensionen. Du kan få alderssummen udbetalt, selv om du fortsat arbejder og derfor stadig indbetaler pensionsbidrag til DIP.

Alderssum udbetales som et engangsbeløb. Ved udbetaling fratrækkes en afgift til staten på 40 %.