Børnepension

Dine børn har mulighed for børnepension, hvis du dør eller modtager invalide- eller alderspension. Muligheden afhænger af, hvilket regulativ du er omfattet af.

Børn, der undfanges efter medlemmets overgang til invalide- eller alderspension, er ikke berettiget til børnepension.

Regulativ 4

På Regulativ 4 udgør børnepensionen for offentligt ansatte mellem 1-10% af alderspensionen ved alder 65. For privatansatte og selvstændige er børnepensionen mellem 0-10%. Børnepensionen udbetales hver måned ved død og invaliditet, indtil barnet fylder 18 år. 

Regulativ 3

På Regulativ 3 udgør børnepensionen 20 % af invalidepensionen ved alder 65. Børnepensionen udbetales hver måned ved død og invaliditet, indtil barnet fulder 21 år. Medlemmer, der i januar 2007 skiftede fra Regulativ 1/2 til Regulativ 3, har også børnepension ved alderspensionering. Det gælder dog kun, hvis medlemmet går på pension inden den 1. januar 2017. Børnepensionen bliver udbetalt, indtil barnet fylder 21 år dog længst til den 1. januar 2017.

Regulativ 1 og 2

På Regulativ 1 og 2 udgør børnepensionen 20 % af alderspensionen ved alder 65. Børnepensionen udbetales hver måned ved død, invaliditet og alderspensionering, indtil barnet fylder 24 år.

Børn, der er eller bliver forældreløse, får dobbelt børnepension.

Yderligere information

Eventuelle adoptivbørn og stedbørn, der blev forsørget af dig på pensionerings- eller dødstidspunktet, er også berettiget til børnepension. Det gælder for alle regulativer.

På pensionsoversigten kan du se størrelsen af børnepensionen, og hvornår den kommer til udbetaling.