Ratepension

Er du medlem på Regulativ 3 eller 4, kan du vælge ratepension, som er en valgfri opsparingsordning.

Ratepensionen udbetales hver måned i minimum 10 år. Udbetalingen beskattes som personlig indkomst.

Det opsparede beløb udbetales til "nærmeste pårørende", hvis du dør, inden du har fået udbetalt pensionen. Udbetalingen er omfattet af en afgift på 40 %.

Regulativ 4

På Regulativ 4 har du mulighed for at vælge mellem tre investeringspuljer, hhv. Obligationsmax, DIP Vælger og Aktiemax. Ratepensionen forrentes med afkastet før skat for den valgte investeringspulje.

Valgfri opsparingsordning på Regulativ 4

Regulativ 3

På Regulativ 3 forrentes ratepensionen med DIP’s afkast før skat.

Valgfri opsparingsordning på Regulativ 3

Indbetaling

I 2017 kan du få fradrag for maksimalt 53.500 kr. Indbetaler du gennem din arbejdsgiver, kan du forhøje indbetalingen med am-bidraget på 8 %. 

Indbetaling kan ske til DIP's konto i Danske Bank, reg.nr. 3100, kontonr. 409 3666.

Hvornår kan ratepensionen udbetales?

Du kan få udbetalt ratepensionen, når du fylder 60 år, hvis pensionsordningen er oprettet før den 1. maj 2007.

Er pensionsordningen oprettet efter den 1. maj 2007, kan pensionen udbetales, fem år før du kan gå på folkepension.

Tilbagetrækningsreform

Pensionsordninger oprettet efter den 1. maj 2007 kan udbetales, fem år før du er berettiget til folkepension.

Læs mere her