Tilbagetrækningsreform

Tilbagetrækningsreformen er fra 2012.

Pensionsordninger oprettet efter den 1. maj 2007 kan udbetales, fem år før du er berettiget til folkepension.

Førtidstidspunkt Udbetaling af pension Alder for folkepension
Før 1954 60 år 65 år
1. halvår 1954 60½ år 65½ år
2. halvår 1954 61 år 66 år
1. halvår 1955 61½ år 66½ år
2. halvår 1955-62 62 år 67 år
1. halvår 1963- 63 år 68 år