ÅOP / ÅOK

Som et led i branchens fælles initiativ omkring åbenhed og gennemsigtighed har DIP udarbejdet en metodebeskrivelse, som dokumenterer, hvordan alle omkostninger i pensionskassen fordeles til kunderne.

Rapporten er udarbejdet i henhold til gældende standard fra Forsikring og Pension og indeholder metodebeskrivelse, afstemningsskema samt erklæringer fra ledelse og ekstern revision.

Rapporten er obligatorisk for alle pensionsselskaber i Danmark.