SFCR-rapport

DIP har udarbejdet en rapport om pensionskassens solvensmæssige og finansielle situation. Formålet med rapporten er at øge gennemsigtigheden over for medlemmer og offentligheden generelt. 

Rapporten er udarbejdet i henhold til den gældende EU-forordning og indeholder en beskrivelse af pensionskassen, investerings- og forsikringsresultater, risikoprofilen, værdiansættelsesprincipperne og kapitalplanlægningen.

Rapporten er obligatorisk for alle pensionsselskaber i Danmark, og er den første af dens art. Rapporten er godkendt af DIP's bestyrelse den 13. marts 2019.

SFCR-rapport 2018