Resultat af urafstemning

Resultatet er:

Afgivne stemmer 6978
Stemmer IMOD 4255
Stemmer FOR 2723

Med ovenstående resultat er forslaget bortfaldet.

Bestyrelsen takker for opbakningen
Resultatet af urafstemningen støtter bestyrelsen i arbejdet med at sikre medlemmerne den højst mulige pension samtidig med at afveje investeringspolitikken med samfundsansvar. I dette tilfælde spørgsmålet om at sælge investeringer i kulselskaber og engagere sig i kritisk dialog med olie- og gasselskaber.

På generalforsamlingen den 16. april ønskede bestyrelsen at høre medlemmerne af pensionskassen omkring dette spørgsmål på baggrund af den meget tætte afstemning og spørgsmålets principielle karakter.

6978 medlemmer har afgivet deres stemme, og det er en meget høj stemmeprocent på godt 30 %. 4255 medlemmer svarende til 61,0 % har fulgt bestyrelsens linje og stemt imod forslaget. Bestyrelsen takker for den høje stemmeprocent og for opbakningen.

Bestyrelsen vil arbejde for, at alle medlemmer af DIP kan støtte pensionskassens investeringspolitik og målet om at sikre medlemmerne de højst mulige pensioner samtidig med fortsat at afveje investeringspolitikken med samfundsansvar.