Generalforsamling 2019

Generalforsamling 2019

I 2019 afholder DIP ordinær generalforsamling den 29. april kl. 17.00 i Ingeniørhuset

Foreløbig dagsorden:

  1. Valg af dirigent.

  2. Bestyrelsens beretning og i forbindelse hermed fremlæggelse af årsrapporten omfattende beretning, resultatopgørelse og status og med forslag om godkendelse og meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen.

  3. Beslutning om fordeling af dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.

  4. Valg til bestyrelsen.

  5. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer.

            a)   Forslag fra bestyrelsen om fusion med Juristernes og Økonomernes                                                Pensionskasse iht. den fremlagte fælles fusionsplan og -redegørelse, herunder

                     i.  Ny vedtægt for den fusionerede pensionskasse.

                    ii.  Godkendelse af den fremlagte delingsplan, herunder udlodning af egenkapital.

                   iii.  Godkendelse af regulativ for nye medlemmer af den fusionerede pensionskasse                          samt de af fusionen følgende konsekvensændringer af Regulativ 1-4.

                   iv.  Godkendelse af, at bestyrelsesmedlemmerne i Danske civil- og                                                        akademiingeniørers Pensionskasse indtræder, og bestyrelsesmedlemmerne i                              Juristernes og Økonomernes Pensionskasse fortsætter som                                                              bestyrelsesmedlemmer i den fusionerede pensionskasse                                                                   (overgangsbestyrelse).

            b)   Forslag fra medlemmer

  1. Valg af revisor.
  1. Eventuelt.

Du har allerede nu mulighed for at tilmelde dig DIP’s generalforsamling 2019 via vores online tilmeldingssystem her.

Hvis du ønsker at stemme til generalforsamlingen, men er forhindret i at deltage, har du også mulighed for at afgive en fuldmagt via tilmeldingssystemet. Her kan du også afgive en instruktionsfuldmagt, hvis du kun ønsker at giver fuldmagt til bestemte forslag på dagsordenen. Du kan også downloade en fuldmagsblanket her og sende den her

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning.