Afkast 1. august 2013 på 4,6%

Samlet afkast pr. 1. august 2013 på 4,6 %