Afkast 30. august 2013 på 3,0 %

Samlet afkast pr. 30. august 2013 på 3,0 %