DIP's historiske afkast

  • DIP har ultimo oktober 2013 opnået et afkast på 6,9 % før skat
  • Set i længere perspektiv har DIP opnået et tilfredsstillende afkast på både 3, 5 og 10 års sigt, på trods af at DIP realiserede et utilfredsstillende afkast på 0 % i 2011
  • DIP’s aktive investeringsstrategi sikrer, at DIP kan tilbyde én af branchens bedste forrentninger