Afkast på 6,9%

Den amerikanske centralbank fortsætter foreløbig med at pumpe nye penge ud i det finansielle system i uændret tempo. Usikkerheden omkring et eventuelt ophør af den ekstremt lempelige pengepolitik medførte over sommeren, at obligationsrenterne steg kraftigt, og mange investorer flygtede fra Emerging Markets, hvilket resulterede i faldende obligations- og valutakurser.

Den økonomiske udvikling i den vestlige verden og Emerging Markets har bevæget sig i hver sin ret-ning i 2013, hvilket har givet høje afkast i bl.a. Europa og USA, mens afkastet i Emerging Markets har skuffet.

---

Europa er så småt ved at lægge den værste del af krisen bag sig, men der er fortsat risiko for, at europæisk økonomi havner i japanske tilstande med lavvækst. Den europæiske centralbank valgte derfor i starten af november at nedsætte renten for at understøtte væksten.

Centralbankernes fortsatte imødekommenhed har styrket troen på, at opsvinget nok skal komme.

DIP har den 7. november opnået et afkast på 6,9 %. Alle aktivklasser har bidraget positivt til afkastet, men især aktier har med et afkast på 17,1 % bidraget positivt.

Med høje afkast i 2012 og indtil videre 2013 er det vores forventning, at også 2014 kan blive et fornuf-tigt investeringsår. Tilbagerulningen af den lempelige pengepolitik forventes dog at give anledning til udsving på de finansielle markeder.

År til dato afkast pr. 7. november 2013    
 

Aktuel andel i %

Afkast

Aktier

37,1%

17,1%

Stabile obligationer

33,3%

1,1%

Volatile obligationer

17,6%

0,8%

Ejendomme

5,6%

4,0%

Alternative investeringer

6,4%

11,3%

I alt

100,0%

6,9%