Spar i skat

Du kan igen i år få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension.

SÅ MEGET KAN DU INDBETALE I 2013

Der er ingen øvre grænse for indbetaling til livsvarig alderspension, når indbetalingen foretages af din arbejdsgiver. Men indbetaler du selv, kan du højst indbetale et indskud på 46.000 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger.

Ved indbetaling til ratepension er der en begrænsning på netto 50.000 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du forhøje indbetalingen med arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.

Er du selvstændig erhvervsdrivende, er du til og med 2014 undtaget fra begrænsningen. Det betyder, at du kan indbetale op til 30 % af din virksomheds overskud på ratepension

SÅDAN GØR DU 

1. Hvis din arbejdsgiver indbetaler for dig

Hvis din arbejdsgiver indbetaler for dig, så send en mail til dip@dip.dk. Husk at oplyse dit navn og CPR-nr., og om indskuddet skal anvendes til ratepension og/eller livrente.

Du skal være opmærksom på, at mange firmaer har sidste lønkørsel allerede midt i december.

2. Hvis du selv indbetaler

Hvis du selv indbetaler, så overfør indbetalingen via netbank til reg.nr. 3100, kontonr. 409 36 66. Husk at oplyse dit navn og CPR-nr., og om indskuddet skal anvendes til ratepension og/eller livrente.

Hvis du ikke anfører, hvordan indskuddet skal anvendes, sættes det ind på livrente.

Du kan som pensionist ligeledes indbetale indskud og opnå reduktion i skatten for 2013.