Nyheder oktober 2013


INVESTERINGSSAMARBEJDE TIL GAVN FOR MEDLEMMERNE

Investeringssamarbejdet med JØP og Lægernes Pensionskasse har på et år resulteret i en besparelse på 18 mio. kr. for DIP.

En intern undersøgelse foretaget af DIP viser nu, at der er store økonomiske fordele ved at samarbejde på investeringsområdet. Pensionskassen har undersøgt besparelserne i perioden juli 2012 til august 2013, og undersøgelsen viser en besparelse på 18 mio. kr.

Besparelsen er resultatet af, at DIP ved årsskiftet lagde sin investeringsafdeling sammen med den tætte samarbejdspartner JØP. DIP og JØP – og i mange tilfælde Lægernes Pensionskasse – kan forhandle betydeligt bedre vilkår hos de porteføljeforvaltere, hvor alle tre pensionskasser investerer. Med samlede aktiver på 153 mia. (pr. august 2013) repræsenterer de tre pensionskasser tilsammen Danmarks syvende største pensionsformue, hvilket giver en gunstig forhandlingsposition.

De 18 mio. kr. er et forsigtigt tal. De reelle besparelser vurderes at være højere, da samarbejdet med JØP går tilbage til 2007, mens undersøgelsen kun dækker, hvad der er sparet siden juli 2012. 

HALVÅRSRESULTATET FOR INVESTERINGSAFKAST

DIP har i 1. halvår 2013 opnået et afkast (N1) på 2,8%, hvilket placerer DIP i den bedste halvdel af sektoren. Stigende aktiekurser har bidraget positivt til afkastet delvist modsvaret af kurstab på obligationer som følge af stigende renter. DIP har pr. 19. september 2013 et afkast på 5,4%. 

Se oversigten her