Afkast 20. marts 2014 på 0,3 %

Samlet afkast på 0,3 % (før skat) pr. 20. marts 2014