Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen opstiller Peter Løchte Jørgensen

Bestyrelsen foreslår valg af Peter Løchte Jørgensen til bestyrelsen.

Peter Løchte Jørgensen er cand.scient.oecon., ph.d. og professor ved Aarhus Universitet. Han arbejder med finansielle markeder – herunder risikostyring og prisfastsættelse af finansielle instrumenter.

Peter Løchte Jørgensen er medlem af DIP og har desuden siddet i JØP’s bestyrelse siden 2013.

Bestyrelsen i DIP foreslår valg af Peter Løchte Jørgensen af flere årsager.

Peter Løchte Jørgensen besidder en række kompetencer på det finansielle område, som er væsentlige i bestyrelsesarbejdet i DIP. Det drejer sig både om viden på investeringsområdet men også det forsikringstekniske område, som i disse år bliver mere og mere vigtigt. Derudover vil valg af Peter Løchte Jørgensen understøtte det fortsat tættere samarbejde med JØP i kraft af hans medlemskab af JØP’s bestyrelse.

Du kan her læse mere om Peter Løchte Jørgensen