Nyheder februar 2014

FORTSAT FALDENDE ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

I DIP skal pengene ikke forsvinde i administration og gebyrer, og vi har konstant fokus på at nedbringe administrationsomkostningerne for vores medlemmer.

I 2012 udgjorde de samlede omkostninger til pensionsadministration 963 kr. pr. medlem, og forventningen til 2013 var et fortsat fald i omkostningerne til 870 kr. pr. medlem (årsrapport 2012). Det er derfor ekstra glædeligt at konstatere, at det er lykkedes at nedbringe omkostningerne med 199 kr. pr. medlem til blot 764 kr. i 2013. Reduktionen er en kombination af flere ting herunder afskrivning af IT-investering, faldende lønomkostninger og positiv medlemsvækst. 

Vi er tilfredse med reduktionen af administrationsomkostninger i 2013 og vil også fremover se på, hvordan vi kan nedbringe omkostningerne yderligere til gavn for vores medlemmer.

DEN SOCIALE FOND I DIP HJÆLPER ØKONOMISK TRÆNGTE MEDLEMMER

Den Sociale Fond i DIP kan hjælpe økonomisk trængte medlemmer. Det har en række sager vist. Senest har et medlem undgået tvangssalg af sin bolig efter bistand fra fonden.

Medlemmet, som er enlig forsørger, kunne ikke længere betale terminerne på sin bolig. Derfor var boligen forsøgt solgt. Men på grund af de faldende priser på ejendomsmarkedet ville et salg formentlig have realiseret et stort tab på over én mio. kr. Hertil kom gæld i banken.

Efter en gennemgang af medlemmets økonomi stod det klart, at hvis et tvangssalg skulle undgås, skulle et eventuelt lån udgøre mindst ½ mio. kr.

DIP meddelte, at der kunne bevilges et lån fra den sociale fond på 250.000 kr., mod at medlemmets bank samtidig nedskrev sit tilgodehavende med 200.000 kr. Dette indvilgede banken i. Som sikkerhed for lånet fik DIP pant i boligen.

Medlemmet har efter få år tilbagebetalt 20 % af lånet.

Du kan her læse mere om forudsætningerne for at opnå bistand fra Den Sociale Fond

AFKAST 2013

DIP opnåede i 2013 et tilfredsstillende afkast på 7,8 % før skat, hvilket placerer DIP i branchens øverste kvartil. Investeringsresultatet har øget DIP’s formue med 2,4 mia. kr.