Nyheder november 2014

SPAR I SKAT

Du kan igen i år få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension.

Så meget kan du indbetale i 2014
Der er ingen øvre grænse for indbetaling til livsvarig alderspension, når indbetalingen foretages af din arbejdsgiver. Men indbetaler du selv, kan du højst indbetale et indskud på 46.900 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger. 

Ved indbetaling til ratepension er der en begrænsning på netto 50.900 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du forhøje indbetalingen med arbejdsmarkedsbidraget på 8 %. Er du selvstændig erhvervsdrivende, er du til og med 2014 undtaget fra begrænsningen. Det betyder, at du kan indbetale op til 30 % af din virksomheds overskud på ratepension.

Sådan gør du
Hvis din arbejdsgiver indbetaler for dig, så send en mail til dip@dip.dk. Husk at oplyse dit navn og fødselsdato, og om indskuddet skal anvendes til ratepension og/eller livrente. Du skal være opmærksom på, at mange firmaer har sidste lønkørsel allerede midt i december. Hvis du selv indbetaler, så overfør indbetalingen via netbank til reg.nr. 3100, kontonr. 409 36 66. Husk at oplyse dit navn og CPR-nr., og om indskuddet skal anvendes til ratepension og/eller livrente.

Hvis du ikke anfører, hvordan indskuddet skal anvendes, sættes det ind på livrente.

Sidste frist
Fristen for indbetaling af indskud er den 23. december 2014 kl. 16.

Bemærk, at vi ikke kvitterer for din indbetaling men den vil fremgå af Medlemsweb’en. Indbetalinger foretaget inden torsdag den 18. december kl. 18, vil fremgå af Medlemsweb’en inden jul, mens indbetalinger foretaget efter denne dato muligvis først vil kunne ses efter årsskiftet.

WEBINAR
Onsdag den 3. december kl. 17 afholder DIP et webinar med pensionskonsulent Lise Andersen om udnyttelse af fradragsmulighederne for 2014. Webinaret afholdes i samarbejde med IDA, og du kan se det på http://ida.dk/content/webinarer

KONVERTERING TIL ALDERSFORSIKRING I 2014 VEL OVERSTÅET

Med skattereformen i 2012 blev det muligt at konvertere alderssummer og kapitalpensioner til en aldersforsikring. Ved en konvertering er afgiften til staten på 37,3 % mod normalt 40 %. Man får således en ”afgiftsrabat”.

 På DIP’s generalforsamling i april 2014 besluttede medlemmerne at indføre aldersforsikring. Ultimo august sendte DIP brev ud til 9.000 medlemmer, hvor vi oplyste medlemmerne om muligheden for at konvertere deres alderssum og/eller kapitalpension inden den 29. september. Knap 1.000 medlemmer benyttede sig af denne mulighed.

KALEIDO VÆLGER DIP SOM NY PENSIONSLEVERANDØR

Kaleido Technology ApS har netop valgt DIP som ny pensionsleverandør. Virksomheden ligger i Farum og udvikler fremtidens linse-teknologi til kameraer i mobiltelefoner.

 ”Vi har været meget tilfredse med forhandlingsforløbet, hvor alle medarbejderne har deltaget i processen samt de efterfølgende individuelle rådgivningsmøder,” udtaler Office Manager i Kaleido Technology, Sanne Husum.

 ”Afgørende for valget af DIP som ny pensionsleverandør var dog kombinationen af en høj forrentning kombineret med evnen til at kunne tilbyde en gennemskuelig og billig omkostningsstruktur. Derudover er vi godt tilfredse med, at DIP er medlemsejet, da det øger troværdigheden i rådgivningssituationen.”