OW Bunker kollaps - DIP står til at tabe 16 mio. kr.

DIP har eksponering mod OW Bunker gennem eksternt forvaltet mandat.

I kølvandet på kollapset i OW Bunker står DIP ved betalingsstandsningen til at tabe 16 mio. kr. ud af en samlet aktiebeholdning på 13,2 mia. kr.

Tabet svarer isoleret set til et fald i DIP's formue på 0,05 %.

DIP følger udviklingen i OW Bunker-sagen nøje, med henblik på om der skal tages yderligere skridt.