Afkast 30. november 2015 på 5,8 %

Samlet afkast på 5,8 % (før skat) pr. 30. november 2015   

Læs mere om DIP's investeringer