Afkast 30. september 2015 på 1,4 %

Samlet afkast på 1,4 % (før skat) pr. 30. september 2015   

Læs mere om DIP's investeringer