Nyheder april 2015

DIP HAR FÅET DEN BEDSTE AKTIESTART I 25 ÅR

2015 har indtil videre lignet 2014. Renterne falder fortsat drevet af et massivt opkøbsprogram fra den europæiske centralbank. Det har været med til at understøtte afkastet på alle aktivklasser. Især aktier har givet et højt afkast med over 10 % i de tre første måneder af året – og det er rent faktisk den bedste aktiestart i 25 år. Europæiske aktier overgår alle andre markeder med et afkast på 17 %.

Året har desuden budt på store bevægelser på valutamarkederne. Efter schweizerfrancen blev løsrevet fra euroen i januar, blev den danske krone udset som næste offer. Den danske nationalbank var tvunget til at sænke renten over fire gange til -0,75 % samt stoppe for udstedelsen af statsobligationer.

Medicinen synes at have virket, idet presset på kronen er aftaget. Euroen er fortsat svækket over for dollaren og er, siden den toppede i sommeren 2014, blevet svækket med over 20 %, hvilket DIP har draget fordel af.

Pensionskassen har samlet set opnået et tilfredsstillende afkast på 5,3 % pr. 18. marts 2015.

TANKER OM ET ÆGTESKAB

DIP og JØP lægger nu alle administrative funktioner sammen i ét fællesskab. DIP og JØP har tilsammen 100 mia. kr. under forvaltning, og målet med samarbejdet er at udnytte stordriftsfordele og sikre høj kvalitet i ydelserne til medlemmerne af de to pensionskasser.

Sammen vil de to pensionskasser give ingeniører, cand.scient.er, jurister, økonomer og samfundsvidenskabelige akademikere en endnu bedre pensionsløsning, end de vil kunne hver for sig.  

Som medlem af DIP og JØP er du fortsat medlem af den pensionskasse, du hele tiden har været medlem af, og du vil bevare din opsparing der. Men du vil indirekte nyde godt af stordriftsfordele og en høj kvalitet i service og ydelser.

”Vores medlemmer af de to kasser får klare økonomiske fordele ved sammenlægningen. Men i hverdagen kommer de næppe til at mærke nogen forskel”, siger chefen for de to medlemsafdelinger Mette-Lene Kempf Holm og fortsætter.

”Sammenlægningen skal give vores medlemmer en endnu bedre pensionsordning og gerne den bedste service i branchen. Det er vores klare mål.”

DIP/JØP’s ambitiøse målsætning er at være den bedste pensionskasse på det voksende akademikermarked.

Forlovelsestid med gode takter og erfaringer
Samarbejdet mellem DIP og JØP har gradvist udviklet sig, siden pensionskasserne flyttede fysisk sammen i 2006 og derefter satsede på fælles medlemssystem og senest investeringsfællesskab. Det er derfor et naturligt næste skridt, at de to pensionskasser fra 15. juni ønsker en fælles administration. Pensionskasserne vil fortsat have hver deres bestyrelse, formue og kundeidentitet.

 ”Både DIP og JØP er 100 % ejet af medlemmerne, så vi har en særlig fælles interesse i at skabe de rammer, der giver højst muligt afkast, service og kvalitet til medlemmerne. Det er grunden til, at vi startede samarbejdet i sin tid og nu rykker endnu tættere sammen,” siger Peter Falkenham, formand for bestyrelsen i DIP.

FULDMAGTER TIL GENERALFORSAMLING 2015

Har du ikke selv mulighed for at deltage på DIP’s generalforsamling, opfordrer bestyrelsen til, at du sender en fuldmagt tildip@dip.dk. Du kan downloade fuldmagten påwww.dip.dk/GF2015.

Den daterede og underskrevne fuldmagtsblanket skal være DIP i hænde senest torsdag den 16. april 2015 kl. 12.00. 

Generalforsamlingen afholdes den 16. april 2015 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.