Afkast 31. januar 2016 på -1,7 %

Samlet afkast på -1,7 % (før skat) pr. 31. januar 2016   

Læs mere om DIP's investeringer