Afkast 31. juli 2016 på 3,1 %

Samlet afkast på 3,1 % (før skat) pr. 31. juli 2016   

Læs mere om DIP's investeringer