Afkast på 4,3 % pr. 31. oktober 2016

Samlet afkast på 4,3 % (før skat) pr. 31. oktober 2016   

Læs mere om DIP's investeringer