DIP Nyt december 2016

STÆRKT COMEBACK FOR INVESTERINGSAFKASTET I 2. HALVÅR

Finansmarkederne har reageret positivt på valget af Trump, og det smitter af på afkastet.

Efter et trist 1. halvår med negativt afkast vendte stemningen i sensommeren, og siden da er det stort set kun gået fremad for DIP’s samlede investeringsafkastet, der pr. 21. november kunne opgøres til 4,2 %. 

Det var ellers med nogen bekymring, at aktørerne på de finansielle markeder fulgte det amerikanske præsidentvalg og de mulige følger for finansmarkederne. Muligheden for sejr til Trump betød usikkerhed, og mange eksperter vurderede, at en Trump-sejr ville få aktiekurserne, dollaren og obligationsrenterne til at falde.

Trump-sejren førte dog ikke til de annoncerede fald - tværtimod - og det kan især tilskrives de markante finanspolitiske lempelser, som Trump har varslet. Hvis lempelserne gennemføres, venter finansmarkederne både højere vækst, højere inflation, stigende budgetunderskud og stigende obligationsrente. Det er toner, som markedet kan lide, og de stigende aktiekurser har mere end neutralisereret de negative effekter fra stigende obligationsrenter.

Årets afkast frem til 21. november 2016

NYT OM DEPOTRENTEN 2017

DIP har en af branchens bedste forrentninger, og i 2017 fastsættes depotrenten til 5,2 % efter skat for medlemmer omfattet af Regulativ 3 og 4. Det svarer til, at man efter skat får sit depot forrentet med 5,2 %. Depotrenten er fastsat ud fra DIP’s politik om at sikre medlemmerne et stabilt, højt afkast.

Langt størstedelen af DIP’s medlemmer er omfattet af Regulativ 3, mens medlemmer, der er optaget i DIP efter 1. januar 2011, er omfattet af Regulativ 4.

Du kan læse mere om depotrenten her

Sådan beregnes depotrenten
Depotrenten beregnes ud fra reguleringsmodellen Markedsrente med udjævning. Modellen bygger på en gennemsnitsrenteordning, men indeholder fordelene ved en markedsrenteordning. Du kan se vores film om, hvordan DIP fastsætter depotrenten her

SPAR I SKAT - INDBETAL MERE TIL DIN PENSION

Du kan også i 2016 få fradrag for ekstra indbetalinger til din pension inden nytår.

Der er intet loft for, hvor meget du må indbetale til livsvarig alderspension, når det er din arbejdsgiver, der indbe­taler. Men indbetaler du selv, må du højst indbetale et indskud på 48.200 kr. ud over de månedlige pensionsindbetalinger.

Ved indbetaling til ratepension er der et loft på netto 52.400 kr. Hvis du indbetaler gennem din arbejdsgiver, kan du indbetale 56.592 kr. inkl. arbejdsmarkedsbidraget på 8 %.

Ved indbetaling til aldersforsikring er der et loft på 28.900 kr. Vær opmærksom på, at DIP ikke kan modtage indbetaling til aldersforsikring fra din arbejdsgiver, du skal selv stå for indbetalingen.

Sidste frist for indbetaling er onsdag den 28. december 2016 kl. 16.00.

Du kan læse mere her

FLERE VIRKSOMHEDER VÆLGER DIP

Virksomhedernes interesse for at tegne pensionsordninger i DIP for deres ansatte stiger fortsat.

DIP tilbyder attraktive firmapensioner til både store og mindre ingeniørvirksomheder, og interessen blandt virksomhedskunder for at tegne pensionsordninger i DIP for deres ansatte stiger fortsat. I 2016 er der på nuværende tidspunkt indgået 16 nye virksomhedsaftaler, udtaler salgschef Jan Mazgaj.

Med en firmapension hos DIP kan hele virksomheden blive omfattet af samme ordning, og alle medarbejderne får altså samme vilkår.

En af de nye virksomhedskunder er den børsnoterede ingeniørvirksomhed RTX A/S med hovedsæde i Nørresundby og afdelinger i Hong Kong og Californien. RTX er specialister i avancerede trådløse teknologier som Wi-Fi™, Bluetooth® og VoIP, hvor man med afsæt i viden inden for både software og hardware leverer alt fra koncept til færdig produktløsning.

Efter en udbudsrunde valgte virksomheden at indgå firmaaftale med DIP, der nu dækker virksomhedens 138 ingeniører og andre medarbejdere.

"Det er vigtigt for RTX at være en socialt ansvarlig virksomhed, der sørger for at dække medarbejderne godt ind, både når de stopper med at arbejde, og hvis der sker dem noget undervejs. Her havde DIP den bedste samlede løsning. Og så tæller det i høj grad med, at DIP i en årrække har leveret gode afkast samt en høj årlig forrentning af pensionerne", siger CFO Jacob Vittrup, RTX.

"Det harogså stor betydning for vores medarbejdere, at DIP formår at tilbyde en fleksibel pensionsordning, samtidig med at omkostningerne er lave. Og så tiltaler det mange, at DIP er medlemsejet, så hele overskuddet går til medlemmernes pensioner. Processen omkring skifte af pensionsleverandør er forløbet godt, og vi har positive forventninger til pensionssamarbejdet", siger Jacob Vittrup.

BLIV KLOGERE PÅ DIN PENSION - KOM TIL MEDLEMSMØDER

DIP inviterer i januar til to forskellige medlemsmøder:

På vej på pension
Er du fyldt 55 år og begyndt at planlægge overgangen til pensionstilværelsen, kan mødet være med til at give dig et overblik over, hvad du skal være opmærksom på i den forbindelse. Kan du fx opretholde den levestandard, du ønsker, og hvordan er samspillet mellem folkepension og pension

Forstå din pension
Er du ny i DIP, eller ønsker du at få overblik over din pensionsordning? Hvis ja, så giver vi dig mulighed for at komme til møde og få styr på, hvordan du er dækket, hvad du skal være opmærksom på, reglerne for skat, hvornår pensionerne kan udbetales og meget mere.

Begge møder er gratis og afholdes den 18. januar 2017 på Frederiksberg. Du kan læse mere om møderne og tilmelde dig her

ANSVARLIGE INVESTERINGER

DIP har indgået en samarbejdsaftale med Hermes Equity Ownership Services, der fremadrettet skal rådgive pensionskassen om, hvordan selskaberne, som DIP investerer i, arbejder med ansvarlighed i forhold til menneskerettigheder, klima, korruption mv. Hermes er en stor international virksomhed med mere end 20 års rådgivererfaring inden for ansvarlige investeringer, og de har højt kvalificerede sektorspecialister med indgående kendskab til selskaberne i DIP´s portefølje. Hermes repræsenterer p.t. flere end 40 investorer, heraf fem danske og samlede investeringer på ca. 1,6 billioner kroner.

Hermes skal både rådgive DIP om ansvarlighed hos selskaberne samt gå i dialog med relevante selskaber, som ikke lever op til DIP´s politik om ansvarlig investering. Når Hermes er i dialog med et selskab, repræsenterer de ikke blot DIP´s ejerandel, men også en række andre investorer. Det giver DIP en større tyngde fremfor at stå alene med dialogen. Typiske dialoger kan eksempelvis vedrøre, hvilke planer et selskab har for at reducere deres udledning af CO2, et højt antal arbejdsulykker eller hensyn til mennesker, som bor tæt ved en produktionsfacilitet.

DIP har investeret i børsnoterede aktieselskaber fra hele verden. Investeringerne er foretaget gennem kapitalforvaltere, og det bærende princip har hidtil været at lade kapitalforvalterne håndtere stemmeafgivelsen på generalforsamlinger. DIP ønsker imidlertid fremadrettet at agere mere aktivt som ejer vedrørende forhold relateret til eksempelvis klima og menneskerettigheder. Pensionskassen har derfor aftalt med Hermes, at de fremadrettet skal bistå DIP i at stemme systematisk på selskabers generalforsamlinger. Dermed øger DIP sit aktive ejerskab og mulighed for indflydelse.

DIP HOVEDSPONSOR PÅ DTU ALUMNI-EVENTS

DIP har netop indgået en aftale med DTU Alumni om at være hoved- og enesponsor på ca. seks årlige events på DTU i Lyngby og Ballerup.

DTU Alumni er et netværk for DTU-uddannede med over 33.000 aktive medlemmer, som dækker over alle ingeniørfagets fagområder. Medlemmerne har bl.a. adgang til foredrag om den nyeste viden og forskning fra DTU og ingeniørfaget i øvrigt, og de kommende DIP-sponsorerede foredrag er fx om big data og digital disruption.

DIP’s mål med sponsoratet er at blive mere synlig for vores kernemålgruppe samt at udbrede kendskabet til DIP’s produktpalette og pensionsfordele. Sponsoraftalen løber foreløbig frem til sommeren 2018, og DIP deltager i alle arrangementerne med et par medarbejdere, så der er mulighed for på stedet at tale pensionsønsker eller booke aftale med de alumnemedlemmer, der måtte ønske det.

Læs mere om DTU Alumni, arrangementerne og netværket på www.alumni.dtu.dk eller på netværkets profiler på LinkedIn og Facebook.

GIV DIP DIN FULDMAGT ALLEREDE NU

DIP afholder ordinær generalforsamling den 20. april 2017 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Du kan allerede nu give bestyrelsen eller andre fuldmagt, hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Fuldmagten kan downloades her og sendes til DIP eller mailes til generalforsamlingdip@pplus.nu

Du kan læse mere om afgivelse af fuldmagt og retningslinjer for afholdelse af generalforsamling her