DIP Nyt oktober 2016

4 % I AFKAST FOR DE FØRSTE NI MÅNEDER

Efter en haltende start på året med usikkerhed omkring Brexit er aktierne kommet godt med, og da både obligationer og ejendomme har nydt godt af det fortsatte rentefald, tegner 2016 på nuværende tidspunkt bedre end forventet.

Ved udgangen af september kunne DIP notere et afkast på lidt over 4 % for de første ni måneder af året. 

Solid vækst
Både medlemstal og pensionsindbetalinger er fortsat i solid vækst hos DIP. Medlemstallet har nu rundet 25.000, og medlemmernes indbetalinger udgjorde i første halvår 443 mio. kr. Det er en fremgang på 5,7 % i forhold til samme periode året før.

92 % AF MEDLEMMERNE ER TILFREDSE MED DIP

DIP’s medlemmer er langt mere tilfredse end kunderne hos konkurrerende kommercielle pensionsselskaber. Det viser en ny undersøgelse fra Userneeds, hvor 761 ingeniører har vurderet deres respektive pensionsudbydere.

92 % af DIP’s medlemmer er overordnet tilfredse med DIP. Det er markant flere end hos PFA, der med 72 % ellers er topscorer på tilfredshed blandt de kommercielle selskaber.

Tilfredsheden med DIP skyldes flere elementer, vurderer medlemschef i DIP, Kathrine Normann Olsen.

 - Vi er eksperter i ingeniørers pension, og derfor kan vi rådgive præcist om det, der betyder mest for ingeniører. Samtidig er vores priser og omkostninger lave, og det hænger jo blandt andet sammen med, at ingeniører er en homogen gruppe med høje pensioner. Nogle pensionskasser har mange kunder med små opsparinger. Det er dyrt at administrere, men den regning slipper vores medlemmer for, siger medlemschefen.

71 % af DIP’s medlemmer er ifølge undersøgelsen tilfredse med omkostningsniveauet i DIP. Her scorer AP Pension højst blandt de kommercielle selskaber med en tilfredshedsprocent på 61.  

Mere til medlemmerne
DIP forrenter pensionerne højt. Depotrenten er i 2016 på 5,4 %, og 73 % af de adspurgte er tilfredse med den pensionsvækst, DIP leverer. Depotrenten er en af de ting, nye medlemmer i DIP vægter højt, oplever DIP’s salgschef.

- Depotrenten gør stort indtryk, når vi taler med folk, og mange hæfter sig også ved, at DIP er 100 % medlemsejet, så hele overskuddet går til medlemmerne. Jeg tror, det er med til at hive tilfredsheden i vejret, siger Jan Mazgaj.

Undersøgelsen blev gennemført i maj og juni i år blandt kunder og medlemmer hos DIP, PFA Pension, Nordea Liv og Pension, ISP, Danica Pension og AP Pension.

BESTYRELSEN VIL ARBEJDE HEN IMOD FUSIONSPLAN MED JØP

Efter snart halvandet års vellykket samdrift går bestyrelsen nu i gang med at skitsere en plan for en egentlig fusion af DIP og JØP. Hvis medlemmerne vil, kan en fusion lade sig gøre om ca. 2-3 år, vurderer Peter Falkenham, formand for DIP’s bestyrelse.

Det tætte samarbejde mellem DIP og JØP i administrationsfællesskabet P+ har været en stor succes, og både DIP og JØP’s bestyrelser er enige om, at samarbejdet bør udvides. Begge bestyrelser luftede på forårets generalforsamlinger tanker om en egentlig fusion mellem de to pensionskasser, og nu tager idéerne mere konkret form.

På et fælles seminar i september blev de to bestyrelser enige om at udfærdige en konkret plan for, hvordan en fusion kan gennemføres i løbet af de næste 2-3 år.

- Det har givet gode resultater, at vi har nærmet os hinanden i administrationsfællesskabet. Fuldbyrdelsen af det samarbejde er at arbejde frem imod en fusion, så medlemmerne kan høste de fulde fordele af en egentlig fusion, siger Peter Falkenham.

Han peger på, at en fusion vil være en fordel for medlemmerne i begge pensionskasser, i en tid hvor pensionssektoren står over for store udfordringer.

 - Øget regulering og finansielle krav presser pensionskasserne. Ved at blive én større kasse kan vi bedre møde de krav og holde det høje niveau i medlemmernes pensioner. Den fælles akademiske baggrund og ens livsstil hos DIP og JØP’s medlemmer gør, at samme type produkter dækker deres behov. Sammen kan vi bevare en stærk kasse, der har flere muskler på produktsiden og fortsat kan udvikle de enkle, gennemsigtige kvalitetsprodukter, som DIP og JØP altid har satset på.

En fusion kræver opbakning på generalforsamlingerne i begge pensionskasser samt hos både IDA og Djøf. Før en eventuel afstemning på generalforsamlingerne skal der udarbejdes forslag til nye vedtægter samt afklares en række tekniske forhold i samarbejde med bl.a. Finanstilsynet, derfor er 2-3 år den mest realistiske tidshorisont for en fusion.

HUSK PENSIONSDAGEN - EN TIME KAN GØRE EN FORSKEL

Hører du også til dem, der kun tænker på pension, når der er 25 timer i døgnet? Søndag den 30. oktober går vi fra sommertid til vintertid, og så holder vi ekstra åbent.

Vi får en time ekstra foræret, når vi går fra sommer- til vintertid – og hvorfor ikke bruge lidt af den ekstra tid på at tjekke din pension?  

Hører du til de 25 % af danskerne, der aldrig har fået tjekket, om din pension opfylder dine behov, så har du chancen nu. Sammen med landets øvrige pensionsselskaber holder vi ekstra åbent søndag den 30. oktober i anledning af ”Pensionsdagen”.

Ring til os på 82 33 00 00 fra kl. 11 til 14, og få tjek på din pension. Du kan også se din pension og forsikringer ved at logge ind på Min pension her

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe før. Vi har åbent alle hverdage fra kl. 9 til 16 (fredag kl. 9 til 15).