DIP investerer knap 200 mio. kr. i danske boligejendomme

DIP, JØP og PFA Pension har hver især erhvervet minoritetsandele i seks ejendomsselskaber, som Carlsbergfondet netop har solgt. Selskaberne ejer seks ejendomme, helt overvejende med boliglejemål,  i henholdsvis København, på Frederiksberg (tre), i Søborg og Gentofte. Overtagelsen sker primo juli d.å. Thylander Gruppen skal varetage asset management af ejendommene, mens DEAS skal varetage administrationen. DEAS administrerer DIP's øvrige ejendomsselskaber og har hidtil administreret ejendommene for Carlsbergfondet.

 DIP's investering i ejendomsselskaberne udgør i alt knap 200 mio. kr.

Læs pressemeddelelsen her