Mindre præmiestigning på gruppeforsikring

Præmien til gruppeforsikringen udgør 1.596 kr. i 2016.

Præmien vil i 2017 udgøre 1.754 kr. Baggrunden for stigningen skyldes periodisering af skadesomkostningerne.

Du kan læse mere om gruppeforsikringen og se størrelsen af forsikringssummerne her.