Nyheder februar 2016

INVITATION TIL MØDE OM KLIMA OG INVESTERINGER

På baggrund af den store interesse for emnet indbyder vi nu alle medlemmer til et fælles DIP/JØP temamøde med klima og investeringer på dagsordenen.

På mødet vil adm. direktør Torben Visholm, DIP/JØP, direktør Christian Ibsen, Concito, professor Ken L. Bechmann, CBS, og Senior Global Advisor - Sustainability Mads Stensen, Maersk Line, give hver deres vinkel på klimaspørgsmålet som oplæg til debat.

Vi forventer, at mødet varer 2½ time, og af hensyn til planlægningen bedes du tilmelde dig til Dorte Stoltz på dst@pplus.nu 

Hvad: Medlemsmøde om klimainvesteringer
Hvor: Flintholm Company House, Dirch Passers Allé 76, 2000 Frederiksberg
hvornår: Mandag den 14. marts 2016 klokken 17-19.30
Tilmelding nødvendig: Ja - til dst@pplus.nu
Sidste frist for tilmelding: Torsdag den 10. marts 2016

2015 GAV ET AFKAST PÅ 5,1 %

DIP fik i 2015 et afkast på 5,1 % i et svært marked. Især danske aktier bidrog flot med et afkast på 35 %. Derudover bidrog europæiske og japanske aktier med 10 %, og ikke mindst DIP’s investeringer i såkaldte alternativer (ejendomme, infrastruktur, private equity og alternativ kredit) trak op med et afkast på næsten en halv milliard kroner.

Obligationer og kreditobligationer gav et lavt afkast som følge af det historisk lave renteniveau samt faldende oliepriser. 

Afkast fordelt på aktivklasser den 31. december 2015

Aktivklasser Fordeling Afkast
Aktier 43,8 % 9,1 %
Obligationer 23,0 % 0,1 %
Kreditobligationer 20,8 % 0,9 %
Reale aktiver 12,4 % 7,5 %
I alt 100,0 % 5,1 %

STOR MEDLEMSVÆKST I DIP I 2015

Stigningen i antallet af medlemmer blev i 2015 den næsthøjeste i DIP’s historie. Stigningen blev på hele 1.078 medlemmer eller 4,7 %. DIP gik således ud af 2015 med 24.021 medlemmer.

Stigningen var størst blandt de privatansatte, hvilket ikke mindst skyldtes en stigning i virksomhedsaftaler på 25 %. DIP begyndte i 2011 at tegne virksomhedsaftaler i direkte konkurrence med de kommercielle virksomheder, og interessen blandt virksomhederne for at tegne pensionsaftaler med DIP har overrasket positivt.

Men medlemsstatistikken viste også andre positive takter. Gruppen af betalende medlemmer steg for tredje år i træk, samtidig med at gruppen af hvilende medlemmer (ikke betalende) fortsat falder. Antallet af betalende medlemmer er steget for alle arbejdsgivertyper.

SÅDAN SER FINANSMARKEDERNE UD LIGE NU

DIP’s afkast ÅTD lå den 19. februar på -3,1 %. Udviklingen i afkastet har været præget af ganske store udsving, hvilket hovedsageligt skyldes de store udsving på de globale aktiemarkeder. Aktier har i skrivende stund givet et negativt afkast på 7,8 %, og med et positivt afkast på 1,1 % kompenserer obligationer derfor kun i et meget begrænset omfang.

Der er for så vidt ikke noget unormalt ved størrelsen af det nuværende aktiefald. Kigger man tilbage i tiden, har der været et kursfald på globale aktier på ca. 10 % eller mere i hvert eneste år, siden finanskrisens afslutning i 2009. Problemet med det nuværende fald er, at det kommer så relativt kort tid efter det seneste fald i august 2015. Det fortæller, at der er nogle grundlæggende risikofaktorer, som ligger og ulmer og ikke vil forsvinde.

En af disse er frygten for en større afmatning i Kina og Emerging Markets, og de negative effekter dette vil have på de vestlige landes økonomier. Vi medgiver, at dette er en risiko, man skal forholde sig til, og vi er også bekymrede, men mere på langt sigt. På kort sigt ser det faktisk ud som om, situationen i Kina og Emerging Markets er stabiliseret, og meget af den uro, vi oplever, er nu pludselig koncentreret om de vestlige landes økonomier, og risikoen for at de vestlige centralbanker er ved at løbe tør for virkemidler. Vi kan komme dertil en dag, men det er ikke vores opfattelse, at vi er der endnu. Aktiekursfaldene afspejler allerede en mild recession i de vestlige økonomier, og vi tror fortsat på et positivt afkastpotentiale i aktier. 

GIV ALLEREDE NU DIN FULDMAGT TIL DIP

DIP afholder ordinær generalforsamling den 14. april 2016 kl. 17.00 i Ingeniørhuset, Kalvebod Brygge 31, 1780 København V.

Du kan allerede nu give bestyrelsen eller andre fuldmagt, hvis du ikke selv har mulighed for at deltage. Se reglerne her

Fuldmagten mailes til dip@dip.dk og kan downloades her