Depotrente på 5,0 % i 2019

Depotrenten for 2019 er fastsat til 5,0 %.


Depotrenten er den årlige forrentning, der tilskrives dit depot. Depotrenten fastsættes årligt af bestyrelsen på baggrund af pensionskassens økonomi.

De finansielle markeder har haft det svært i 2018, og det påvirker afkastet på pensionskassens investeringer. Men alligevel kan DIP i 2019 give medlemmerne en depotrente på 5,0 % på grund af den model, som vi kalder markedsrente med udjævning, der gør, at DIP kan sikre et stabilt afkast. Læs mere her

Den depotrente, som dit depot tilskrives med, afhænger af hvilken pensionsordning du har. Det skyldes, at ordningerne har forskellige risici.

Du kan læse mere om depotrenten her