Ansøgning om tilladelse til fusion med JØP er sendt til Finanstilsynet

DIP og JØP har indsendt ansøgning om tilladelse til fusionens gennemførelse til Finanstilsynet.

Finanstilsynet har offentliggjort en redegørelse om modtagelsen af ansøgningen i Statstidende. Medlemmerne i DIP har ret til at fremsætte indsigelse imod overdragelsen af pensionsbestanden til JØP.

Indsigelsen skal afgives skriftligt til Finanstilsynet (til Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø eller Finanstilsynet@ftnet.dk). Fristen udløber den 9. oktober 2019.

Når fusionen godkendes af Finanstilsynet, ser den nye fælles pensionskasse ved navn P+, Pensionskassen for Akademikere dagens lys i slutningen af andet halvår af 2019.