Flot svarprocent og tilfredse medlemmer


DIP har mange tilfredse medlemmer, og tilfredsheden stiger i takt med medlemmernes engagement i deres pension. Det er nogle af konklusionerne fra DIP’s seneste medlemsundersøgelse.

I september kontaktede DIP i samarbejde med analysevirksomheden Epinion 4.000 tilfældigt udvalgte medlemmer. Formålet var at få input til, hvordan DIP som pensionskasse kan blive endnu bedre til at tilpasse sig medlemmernes behov i fremtiden. 

Det har over 16 procent af DIP’s medlemmer valgt at svare på, og det er en meget tilfredsstillende svarprocent, der ifølge Epinion ligger væsentligt over det forventede i medlemsundersøgelser. Samtidig er de mange svar repræsentativt fordelt blandt vores medlemmer, og vi har således fået svar fra både kvinder og mænd i hele landet og i alle aldre.

Mange tilfredse medlemmer
En af de ting, der er blevet undersøgt er, hvor stor medlemmernes tilfredshed er med DIP som pensionskasse. Hertil svarer 7 ud af 10 medlemmer, at de er tilfredse eller meget tilfredse, og det glæder kommunikationschef i DIP, Anne Møgelvang:

”Som medlemsejet pensionskasse er vi selvfølgelig meget optaget af, at vores medlemmer er tilfredse, og vi er glade for, at det gør sig gældende for et stort flertal. Vi vil dog fortsat arbejde for at øge vores andel af tilfredse medlemmer, blandt andet ved at få flere medlemmer involveret aktivt i deres pension.”

Aktive medlemmer er glade medlemmer
Ifølge undersøgelsen stiger medlemmernes tilfredshed med DIP i takt med, hvor meget de engagerer sig i deres pension, og det understreger, at der er et stort potentiale i at få medlemmerne aktiveret:

”Medlemmer der er vant til at forholde sig til deres pension, er både mere tilfredse og finder vores medlemsinformation mere relevant. Vores aktive medlemmer får kort sagt mest ud af DIP, og derfor skal vi løbende optimere vores kommunikation samt vores platforme og kanaler, så vi får engageret endnu flere medlemmer i fremtiden,” siger Anne Møgelvang.

I forlængelse af medlemsundersøgelsen vil DIP afholde en række fokusgruppeundersøgelser for at få en mere dybdegående forståelse af medlemmernes forventninger og ønsker til deres pensionskasse.